Houtskeletbouw woning, Milsbeek

Mantelzorg is één van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen die steeds meer hun weg vinden in concrete bouwopgaven. In dergelijke opgaven ligt de focus met name op gebruiksgemak en gezondheid. Een houtskeletbouw woning kan prima in dergelijke uitgangspunten voorzien. Door te isoleren met natuurlijke materialen en een damp open bouwsysteem toe te passen is de inzet op een gezond leefklimaat maximaal.

Bij een mantelzorg woning denken we in eerste instantie aan een compacte woonunit voor opa en/ of oma in de nabijheid van de eigen woning. Vergunningstrajecten bij mantelzorg gaan in de meeste gevallen uit van een relatief tijdelijke situatie. Bestemmingsplan en omgevingsrecht voorzien eigenlijk niet in de plaatsing van mantelzorg units omdat deze vaak in oppervlakte al over bestemmingsplan grenzen heen gaan. Veel gemeente hebben dan ook aparte richtlijnen als het om mantelzorgwoningen gaat. Deze situatie was echter niet van toepassing op deze opdrachtgevers. Zij besloten juist een woning te bouwen bij de woning van opa en oma voor een gezin van in totaal elf leden. Van een tijdelijke situatie zou geen sprake zijn wat een extra uitdaging betekende in de afwikkeling van de verschillende procedures.

Het behoeft geen betoog dat gebruiksgemak, comfort en een gezond binnenklimaat belangrijke uitgangspunten waren. Door de landschappelijke ligging moest de woning niet alleen qua uiterlijk passen in de omgeving maar ook terug geven aan de omgeving. In overleg met de opdrachtgevers is gekozen voor een complete houtskeletbouw woning met houtvezel isolatie, droog bouw lage temperatuur verwarming, grote glazen schuifpui op het zuiden voor passieve zonnewarmte in de winterperiode en geïntegreerde mus- en meeskasten. Dit laatste om de lokale biodiversiteit te versterken. Om het volume aan te laten sluiten bij de agrarische omgeving is er voor gekozen het geheel te voorzien van fijn bezaagde houten gevel- en daklatten welke op natuurlijke wijze zijn verduurzaamd. De woning krijgt zo de uitstraling van een boerenschuur.

  • opdrachtgever:

    particulier

  • datum:

    13 maart 2012

  • status:

    vergunning verleend

  • Share: