Het Bureau

Ralf van Tongeren ecologisch biobased architect

Ralf van Tongeren

Architect en Founder

architectenregister: 1.090615.027

Ik ben Ralf van Tongeren* en in 2009 heb ik Platform M³ architecten opgericht. Het platform is mijn vertrekpunt van waaruit ik op ontdekking ben gegaan in de wereld van “duurzaam bouwen”. De nadruk lag (en tot op zekere hoogte ligt het nog steeds) stevig op technische oplossingen implementeren al dan niet integraal ontworpen. De basis van een gebouw: vorm, oriëntatie en materialen wordt nog wel eens vergeten. Juist op die gebieden valt nog enorm veel kennis te ontsluiten in de bouwwereld. Mijn ontdekkingstocht heeft me gevormd tot een enthousiaste professional op het gebied van ecologisch, biobased bouwen. De ervaring, kennis en mooie verhalen die dat heeft opgeleverd deel ik met anderen. Zo geef ik met enige regelmaat lezingen en ben ik o.a. actief in het bestuur van Kalkhennep Nederland. Inmiddels heb ik aardig wat mensen met uiteenlopende expertisen om me heen verzameld. Met dit netwerk werk ik aan projecten die een uitgesproken groen en maatschappelijk verantwoord karakter hebben. Leidende gedachte daarin: Je leefomgeving houdt niet op bij de voordeur! Het activeert een besef van verantwoordelijkheid voor onze omgeving waarin gebouwen en objecten niet alleen plaats innemen maar ook beschikken over de capaciteit terug te geven op sociaal en ecologisch vlak. Dit is in essentie wat ik “Natuurlijk Vormgeven” ben gaan noemen. Architectuur krijgt zo het vermogen meer te zijn dan alleen uiterlijke verschijning en vorm.

* een volledig CV is hier te bekijken

architectuur

100%

ecologisch

100%

biobased

100%

circulair

100%

Natuurlijk Vormgeven
Natuurlijk Vormgeven als concept is ontstaan uit de behoefte om te werken met natuurlijke materialen en te experimenteren met ecologisch verantwoorde bouwtechnieken. Misschien ken je het nog uit je eigen jeugd: boomhutten bouwen van pallets, houtenplanken en stukken touw die over waren. Forten maken van strobalen. Oude kunststof tonnen en wat boomstammen werden een vlot. Duurzaam bouwen avant la lettre!
“Duurzaam bouwen? Maar dat is toch met zonnecellen, warmtepomp, WTW en zo?” Dat zou je tegenwoordig wel denken. Duurzaamheid en besparen op (fossiele) energiebronnen worden vaak in één adem genoemd. Energiezuinige voorzieningen treffen is natuurlijk een mooi streven maar feitelijk één van de vele aspecten die samen duurzame ontwikkelingen vormen. Zit je klaar voor een korte introductie?
In 1987 definieerde de VN-commissie Brundtland duurzame ontwikkeling als: “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen… Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.” Dit is voor de bouw vertaalt in een viertal thema’s

– Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
– Energie Management
– Bron en Afval Management
– Product Levensduur

Zelf voeg ik daar graag het thema “Omgeving” aan toe. Het is namelijk ook van belang om te beseffen en te weten wat de impact van ons bouwend handelen is op bijvoorbeeld ecologische structuren, biodiversiteit of sociale verhoudingen. Het gaat er vooral om te komen tot een integrale vorm van duurzaamheid. Het denken in losse componenten en producten draagt maar in kleine mate bij aan een werkelijk duurzaam toekomstperspectief.
In de jaren dat ik met het thema “duurzaamheid” bezig ben, constateer ik dat voor velen dit onderwerp blijft steken op het niveau van “iets met zonnecel, warmtepomp of zonneboiler doen.” Maar is daarmee het bouwen van je huis duurzamer ontwikkeld of komt die leisteen nog steeds uit Spanje, is je gevelbeplating na drie jaar al weer aan vervanging toe en zaten hier vroeger niet veel meer mussen? Je begrijpt het al, ik mis de ecologische en sociale aspecten in de vorm waar duurzaamheid gegoten wordt. Met de projecten van Platform M³ probeer ik juist die onderbelichtte aspecten zoveel mogelijk als vertrekpunt te nemen. Vaak bewust maar niet zelden ook spontaan. Bouwen met hennep, stro, leem, houtskeletbouw, crowdfunding, natuurinclusief ontwerpen, herbestemmen, recycling, sociale overwaarde. Zo maar een greep uit onderwerpen waar ik met Platform M³ in geïnteresseerd ben en middels workshops en cursussen, kennis en kunde in ontwikkel of bijdraag aan waardevolle sociale initiatieven.